Chính sách trả hàng

Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền – Công ty In Tiết Kiệm

1. Điều Kiện Trả Hàng:

 • Khách hàng có thể yêu cầu trả hàng trong vòng [1 ngày] kể từ ngày nhận hàng.
 • Hàng trả phải ở trong tình trạng mới, chưa sử dụng và không bị tổn thương.
 • Công ty In Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm cho việc trả hàng nếu chúng đã được sử dụng hoặc bị tổn thương sau khi khách hàng nhận.

2. Thủ Tục Trả Hàng:

 • Khách hàng cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty In Tiết Kiệm qua [Hotline 08124445555] để bắt đầu quy trình trả hàng.
 • Yêu cầu trả hàng cần đi kèm với hóa đơn mua hàng và mô tả chi tiết về lý do trả hàng.

3. Chi Phí Trả Hàng:

 • Nếu lỗi là do Công ty In Tiết Kiệm, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí trả hàng.
 • Trong các trường hợp khác, chi phí trả hàng có thể được chịu trách nhiệm bởi khách hàng.

4. Hoàn Tiền:

 • Hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng [7 ngày] kể từ khi Công ty In Tiết Kiệm nhận được hàng trả và xác nhận chúng đủ điều kiện trả lại.
 • Hoàn tiền sẽ được thực hiện qua [Chuyển khoản hoặc tiền mặt] được sử dụng trong giao dịch ban đầu.

5. Điều Kiện Ngoại Lệ:

 • Trong mọi trường hợp ngoại lệ, quyết định cuối cùng về việc trả hàng và hoàn tiền sẽ thuộc về Công ty In Tiết Kiệm.

6. Liên Hệ:

 • Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty In Tiết Kiệm sẽ luôn sẵn sàng giải quyết mọi thắc mắc và hỗ trợ về quy trình trả hàng. Liên hệ qua [Hotline 0812.445555].